Nazad

69. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 12.12.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

  Da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:

  1) dr Radoje Žugić, ministar finansija
  2) mr Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet
  3) dr Milorad Drljević, direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva
  4) mr Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja
  5) Zoran Kostić, sekretar u Ministarstvu zdravlja
  6) Kemal Đečević, direktor Fonda rada Crne Gore
  7) Vukica Jelić, direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
  8) Dušan Perović, direktor Fonda PIO Crne Gore
  9) Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
  10) dr Milan Mijović, direktor Kliničkog centra Crne Gore

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 12.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Mišljenje o razmatranju Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Datum: 12.12.2014.
Broj akta: 33/14-7
Vrsta dokumenta: Ostalo