Nazad

43. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 23.12.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 41. sjednice Odbora, održane 11. decembra 2014. godine
 2. Informacija o međunarodno-pravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2013. godinu, koju je podnio Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 3. Informacija sa Konferencije povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na temu: „Pristupačnost i lica sa invaliditetom“

  održane 10. decembra 2014. godine u Skupštini Crne Gore, u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i NVO „Građanska alijansa“, i

 4. Tekuća pitanja.

  Odbor za ljudska prava i slobode u 2014. godini nastavlja s aktivnostima utvrđenim Planom aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrdjenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  S toga, polazeći od navoda iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2013. godinu:
  “Crna Gora je nastavila da sarađuje sa Evropskim sudom za ljudska prava (ECtHR), uključujući osiguravanje usklađenosti nacionalnih sudova sa praksom Suda. Novi kursevi za obuku sudija i tužilaca su održani. Sud je izrekao presude u šest predstavki, našavši da je Crna Gora prekršila prava zagarantovana ECHR-om, od kojih se većina odnosi na pravo na fer suđenje i djelotvorni pravni lijek. Ukupno 192 nove predstavke su predate Sudu od septembra 2012, čime se broj neriješenih predstavki popeo na 889”,

  Odbor će razmatranjem Informacije o međunarodnopravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2013. godinu /u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore- kontrolna uloga/ realizovati dvadeset treću aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, pozvani su:
  - Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zoran Pažin- član 67 stav 1, a shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - članovi Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Predrag Sekulić, dr Draginja
  Vuksanović, mr Damir Šehović, Snežana Jonica i Goran Tuponja i
  - ministar pravde, Duško Marković.

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova i
  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i

  NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  - Građanska alijansa, predsjednik Boris Raonić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik