Nazad

88. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 26.12.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu koji su podnijeli poslanici

  -Milorad Vuletić, Marta Šćepanović i Zoran Jelić (dva) (33/14-7/14)
  -Genci Nimanbegu (zaključak) (33/14-7/16)
  -Predrag Sekulić, Zorica Kovačević i Veljko Zarubica (jedan) (33/14-7/18)
  -Milorad Vuletić (jedan) (33/14-7/19)
  -Andrija Popović (osam) (33/14-7/23)
  -Dritan Abazović (dva) (33/14-7/24)
  -Dritan Abazović (jedan) (33/14-7/26)
  -Dritan Abazović (jedan) (33/14-7/51)
  -Andrija Mandić (jedan) (33/14-7/27)
  -Almer Kalač (dva) (33/14-7/28)
  -Azra Jasavić, Darko Pajović, Goran Tuponja
  i Srđan Perić (jedan) (33/14-7/29)
  -Srđan Perić i Goran Tuponja (jedan) (33/14-7/31)
  -Nik Gjeloshaj (dva) (33/14-7/32)
  - Nik Gjeloshaj i Andrija Popović (jedan) (33/14-7/33)
  - Ljerka Dragičević, Genci Nimanbegu,
  Nik Gjeloshaj, Suljo Mustafić i Almer Kalač (jedan) (33/14-7/34)
  -Aleksandar Damjanović i Draginja Vuksanović (jedan) (33/14-7/37)
  -Branko Radulović, Suljo Mustafić i
  Aleksandar Damjanović (tri) (33/14-7/38)
  -Branko Radulović, Suljo Mustafić i
  Aleksandar Damjanović (jedan) (33/14-7/39)
  -Branko Radulović, Suljo Mustafić i
  Aleksandar Damjanović (jedan) (33/14-7/40)
  -Branka Bošnjak (dva) (33/14-7/41)
  -Jelisava Kalezić (dva) (33/14-7/42)
  -Izet Bralić (jedan) (33/14-7/44)
  -Damir Šehović (dva) (33/14-7/45)
  -Zoran Jelić, Zorica Kovačević,
  Damir Šehović i Izet Bralić (jedan) (33/14-7/46)
  -Rešid Adrović i Saša Pešić (jedan) (33/14-7/47)
  -Vladislav Bojović (jedan) (33/14-7/49)
  -Maja Ćatović (dva) (33/14-7/50)
  -Marta Šćepanović, Filip Vuković
  Zoran Jelić (jedan) (33/14-7/52)
  -Zoran Jelić, Marta Šćepanović,
  Filip Vuković (jedan) (33/14-7/53)
  -Džavid Šabović, Jelisava Kalezić,
  Ljiljana Đurašković i Dritan Abazović (šest) (33/14-7/55)
  - Goran Tuponja, Azra Jasavić
  i Srđan Perić (jedan) (33/14-7/56)
  -Goran Tuponja, Azra Jasavić
  i Srđan Perić (dva) (33/14-7/57)
  -Snežana Jonica i Srđan Milić (osam) (33/14-7/58)
  -Neven Gošović (jedan) (33/14-7/59)
  -Zorica Kovačević, Marta Šćepanović
  i Zoran Jelić (jedan) (33/14-7/60)

 2. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Datum: 26.12.2014.
Broj akta: 33/14-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 26.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik