Nazad

Drugi nastavak 87. śednice Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 26.12.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave,

    koji je podnio poslanik Damir Šehović

  2. Predlog zaključaka povodom održanog kontrolnog saslušanja potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, dr Vujice Lazovića, ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića, predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore ad Nikšić, Srđana Kovačevića i izvršnog direktora Elektroprivrede Crne Gore ad Nikšić, Stefana Pastorija, povodom realizacije ugovora između Vlade Crne Gore i kompanije A2A

    koji su podnijeli poslanici: dr Strahinja Bulajić i mr Aleksandar Damjanović

  3. Tekuća pitanja

Dokumenta: