Nazad

41. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 21.01.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Crne Gore i Evropske policijske kancelarije;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i vlade Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Crne Gore i Republike Slovačke uz Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Čehoslovačke o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. januara 1964. godine;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o energetskoj povelji.

Dokumenta: