Nazad

103. śednica Zakonodavnog odbora, 10.02.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost,

  koji su podnijeli poslanici Suljo Mustafić, Almer Kalač, Andrija Popović, Genci Nimanbegu, Ljerka Dragičević i Rešad Sijarić;

 2. Amandman na Predlog zakona o štrajku

  koji je podnio poslanik Zoran Jelić;

 3. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici:

  - amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 4 amandmana koje podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

 4. Amandmani (11) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti,

  koje je podnijela poslanica Jelisava Kalazić;

 5. Amandman na Predlog zakona o oružju,

  koji su podnijeli poslanici Suljo Mustafić, Almer Kalač i Rešad Sijarić.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 16-02/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o oružju

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 24-6/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 10.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Zapisnik sa śednice

Datum: 10.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik