Nazad

102. śednica Zakonodavnog odbora, 09.02.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

  koji su podnijeli poslanici: Miodrag Lekić, Ljiljana Đurašković, Branka Bošnjak, Milan Knežević, Izet Bralić, Janko Vučinić, Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Goran Danilović, Branko Radulović, Slaven Radunović, Strahinja Bulajić, Koča Pavlović, Emilo Labudović, Vladislav Bojović, Veljko Vasiljević, Milutin Đukanović, Jelisava Kalezić, Zoran Miljanić, Srđan Milić, Neven Gošović, Velizar Kaluđerović, Aleksandar Damjanović, Snežana Jonica, Obrad Gojković, Radosav Nišavić, Danko Šarančić, Danijela - Danka Marković, Srđan Perić, Mladen Bojanić, Dritan Abazović, Džavid Šabović, Radovan Asanović i Predrag Bulatović;

 2. Amandmani na Predlog zakona o štrajku:

  - amandman koji je podnio poslanik Zoran Jelić;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Neven Gošović;

 3. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost:

  - 9 amandmana koje su podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović;
  - 2 amandmana koje je podnijela Vlada Crne Gore;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Mladen Bojanić i mr Dritan Abazović;
  - amandman koji je podnijela poslanica Draginja Vuksanović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Luiđ Škrelja i Zorica Kovačević;

 4. Amandmani na Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore:

  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Zorica Kovačević i Veljko Zarubica;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Borislav Banović i Draginja Vuksanović

 5. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici:

  - 4 amandmana koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Rešid Adrović, Filip Vuković i Zorica Kovačević;
  - amandman koji su podnijeli poslanici dr Filip Vuković i Zorica Kovačević;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - 10 amandmana koje je podnio poslanik Dritan Abazović;

 6. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji:

  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Mladen Bojanić i mr Dritan Abazović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Azra Jasavić i Srđan Perić;

 7. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost,

  koji su podnijeli poslanici Mladen Bojanić i mr Dritan Abazović;

 8. Amandmani na Predlog zakona o porezu na kafu:

  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović, Danko Šarančić i Neven Gošović;
  - amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;

 9. Amandmani (6) na Predlog zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija,

  koje je podnio poslanik Dritan Abazović;

  10.Amandmani na Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona:
  - amandman koji su podnijeli poslanici Mladen Bojanić i mr Dritan Abazović;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Damir Šehović

 10. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti:

  - 4 amandmana koje je podnio poslanik Neven Gošović;
  - 2 amandmana koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 6 amandmana koje su podnijeli poslanici Damir Šehović i Mićo Orlandić;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Ljerka Dragičević i Genci Nimanbegu.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o porezu na kafu

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 16-03/14-6
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 23-1/14-19/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 09-2/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 16-02/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 15-1/14-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (5) na Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 23-2/14-13/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o štrajku

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 19-3/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (5) na Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona

Datum: 10.02.2015.
Broj akta: 29/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 09.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik