Nazad

91. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 13.02.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana (21) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Aleksandar Damjanović (četiri) (15-1/14-3/2)
  - Filip Vuković i Zorica Kovačević (jedan) (15-1/14-3/6)
  - Zoran Jelić, Rešid Adrović, Filip Vuković
  i Zorica Kovačević (četiri) (15-1/14-3/7)
  - Goran Tuponja i Srđan Perić (jedan) (15-1/14-3/8)
  - Dritan Abazović (deset) (15-1/14-3/10)
  - Andrija Popović (jedan) (15-1/14-3/12)

 2. Razmatranje amandmana (četiri) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Mladen Bojanić i Dritan Abazović (dva) (16-05/14-2/3)
  - Azra Jasavić i Srđan Perić (dva) (16-05/14-2/6)

 3. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o porezu na kafu,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Andrija Popović (jedan) (16-03/14-6/4)
  - Aleksandar Damjanović, Danko Šarančić
  i Neven Gošović (dva) (16-03/14-6/6)

 4. Razmatranje amandmana (27) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Neven Gošović (četiri) (16-02/14-6/4)
  - Ljerka Dragičević i Genci Nimanbegu (četiri) (16-02/14-6/6)
  - Andrija Popović (dva) (16-02/14-6/7) i (16-02/14-6/9)
  - Damir Šehović i Mićo Orlandić (šest) (16-02/14-6/10)
  - Jelisava Kalezić (11) (16-02/14-6/13) - (16-02/14-6/23)

 5. Razmatranje amandmana (sedam) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Mladen Bojanić i Dritan Abazović (jedan) (16-03/14-5/3)
  - Srđan Perić (dva) (16-03/14-5/6)
  - Damir Šehović (tri) (16-03/14-5/7) i (16-03/14-5/9)
  - Ljerka Dragičević i Genci Nimanbegu (jedan) (16-03/14-5/10)

 6. Razmatranje amandmana (pet) na Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Mladen Bojanić i Dritan Abazović (jedan) (29/14-1/3)
  - Damir Šehović (tri) (29/14-1/5) i (29/14-1/8)
  - Ljerka Dragičević i Genci Nimanbegu (jedan) (29/14-1/9)

 7. Razmatranje predloga (četiri) amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih proizvoda,

  koje je podnio poslanik mr Aleksandar Damjanović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 15-1/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 16-05/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranje amandmana na Predlog zakona o porezu na kafu

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 16-03/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnost

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 16-02/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranje amandmana na Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 29/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Amandman Odbora - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 16-03/14-5/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Amandman Odbora - Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 29/14-1/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji

Datum: 17.02.2015.
Broj akta: 16-05/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 13.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik