Nazad

105. śednica Zakonodavnog odbora, 18.02.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure-EUR,

  koji su podnijeli poslanici Nebojša Medojević, Andrija Mandić i Milan Knežević;

 2. Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore,

  koji je podnio poslanik Janko Vučinić;

 3. Predlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju i obezbjeđenju,

  koji je podnio poslanik Janko Vučinić;

 4. Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa o zaštiti državne imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Kombinata aluminijuma Podgorica – AD u stečaju sa zavisnim društvima i Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju,

  koji je podnijela grupa poslanika;

 5. Amandmani na Predlog zakona o Državnom tužilaštvu:

  - amandman koji su podnijeli poslanici Predrag Bulatović i Obrad Mišo Stanišić;
  - amandman koji je podnijela poslanica mr Branka Tanasijević;
  - 8 amandmana koje je podnio poslanik Rifat Rastoder;

 6. Amandmani na Predlog zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu:

  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Rifat Rastoder;
  - 8 amandmana koje je podnio poslanik Dritan Abazović;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Danijela Marković.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR

Datum: 25.02.2015.
Broj akta: 28-1/15-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (6) na Predlog zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu

Datum: 20.02.2015.
Broj akta: 23-1/14-15/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (10) na Predlog zakona o Državnom tužilaštvu

Datum: 20.02.2015.
Broj akta: 23-1/14-16/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 18.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik