Nazad

107. śednica Zakonodavnog odbora, 25.02.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Amandmani na Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola:

  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Slaven Radunović, dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović;
  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Rešad Sijarić, Almer Kalač i Suljo Mustafić;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - amandman koji su podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović;
  - 17 amandmana koje je podnijela poslanica doc.dr Branka Bošnjak;
  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici Genci Nimanbegu i Nik Gjeloshaj;
  - 6 amandmana koje je podnio poslanik Rifat Rastoder;

 2. Amandmani na Predlog zakona o oružju:

  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Mandić;
  - 2 amandmana koje je podnijela poslanica mr Branka Tanasijević;

 3. Amandmani (8) na Predlog zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu,

  koje je podnio poslanik Dritan Abazović;

 4. Amandman na Predlog zakona o štrajku

  koji je podnio poslanik Zoran Jelić;

 5. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom

  koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;

 6. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru

  koje je podnijela poslanica Snežana Jonica

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o oružju

Datum: 26.02.2015.
Broj akta: 24-6/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o štrajku

Datum: 26.02.2015.
Broj akta: 19-3/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru

Datum: 26.02.2014.
Broj akta: 01-1/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj