Nazad

46. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 24.02.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 11. februara 2015. godine
 2. RAZMATRANJE AMANDMANA (37) NA PREDLOG ZAKONA O IZBORU, UPOTREBI I JAVNOM ISTICANJU NACIONALNIH SIMBOLA:

  - Amandmani (2) koje su podnijeli poslanici Slaven Radunović, dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović;
  - Amandmani (17) koje je podnijela poslanica doc.dr Branka Bošnjak;
  - Amandmani (5) koje su podnijeli poslanici Rešad Sijarić, Almer Kalač i Suljo Mustafić;
  - Amandman koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - Amandman koji su podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović;
  - Amandmani (5) koje su podnijeli poslanici Genci Nimanbegu i Nik Gjelošaj i
  - Amandmani (6) koje je podnio poslanik Rifat Rastoder.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 24.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik