Nazad

Nastavak 46. śednice Odbora za ljudska prava i slobode, 25.02.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. RAZMATRANJE AMANDMANA (35) NA PREDLOG ZAKONA O IZBORU, UPOTREBI I JAVNOM ISTICANJU NACIONALNIH SIMBOLA:

  - Izjašnjavanje Odbora o Amandmanu 2 koji su podnijeli poslanici Slaven Radunović, dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović;
  - Amandmani (17) koje je podnijela poslanica doc.dr Branka Bošnjak;
  - Amandmani (5) koje su podnijeli poslanici Rešad Sijarić, Almer Kalač i Suljo Mustafić;
  - Amandman koji su podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović;
  - Amandmani (5) koje su podnijeli poslanici Genci Nimanbegu i Nik Gjeloshaj i
  - Amandmani (6) koje je podnio poslanik Rifat Rastoder.

Dokumenta: