Print this page
Tuesday, 30. June 2015. 10:38

UDZBENICI ZA CRNOGORSKU DIJASPORU "CRNA GORA MOJA POSTOJBINA"

U izdanju Centra za iseljenike iz štampe su nedavno izašli prvi udžbenici za crnogorsku dijasporu simboličnog naziva "Crna Gora moja postojbina". Radi se o tri udžbenika u okviru kojih su obrađeni sljedeći nastavni predmeti: crnogorski jezik, crnogorska književnost, istorija, geografija, muzika i baština Crne Gore. Autor udžbenika Crnogorski jezik je profesorica Lida Vukmanović Tabaš, autor udžbenika Crnogorska književnost je profesorica Nađa Durković; autori zbirnog udžbenika su Dragoje Đokić koji je pisao geografiju, Radovan Popović autor istorije CG; Petrica Duletić autor kulturne baštine i dr Slobodan Jerkov autor muzike u CG.Udžbenike su pisali iskusni pedagoški i prosvjetni stvaraoci, pred kojima je postavljen veoma težak zadatak da fleksibilnim pristupom zadovolje korisnike raznih uzrasta, znanja i predznanja, iz različitih socijalnih i nacionalnih sredina a da pritom svima njima osiguraju nužni temelj znanja o postojbini, odnosno zemlji porijekla - CRNOJ GORI.

Kako bi olakšali ovaj kompleksan zadatak našim autorima, ali i osigurali maksimalan kvalitet udžbenika, obogatili njihovu koncepciju i proširili njihov značaj, Centar je angažovao i afirmisane poznavaoce datih oblasti kao recenzente tekstova koji su svojim stručnim savjetima i naučnim blagoslovom stali iza svega napisanog u udžbenicima.

 

Trudili smo se da i kroz izbor autora i recenzenata maksimalno ispoštujemo i predstavimo Crnu Goru onakva kakva ona i jeste - heterogena, višenacionalna, multikulturalna i multikonfesionalna država.

 
 

Udžbenici su bogato tehnički opremljeni, obiluju mnoštvom izvanrednih likovnih rješenja - fotografija i ilustracija koje daju vizuelnu predstavu o pročitanom i učenje čine zanimljivijim i lakšim.

 
 

Udžbenike prate i nastavni programi. Programi maksimalno olakšavaju rad svakog nastavnika koji će u budućnosti izvoditi nastavu crnogorskoj dijaspori u insotranstvu. Rađeni su za svaki nastavni predmet pojedinačno i kao takvi su odobreni od strane Savjeta za opšte obrazovanje Crne Gore. Programima se utvrđuje sadržaj nastavnih predmeta, način izvođenja nastave, didaktičke preporuke, standardi i načini provjere znanja.

 
 

Programi su rađeni za različit fond časova u skladu sa budućom situacijom na terenu. Postoje 10-časovni i tridesetočasovni programi za sve nastavne predmete, osim za crnogorski jezik koji je rađen sa 70časovnim i 10 časovnim fondom. Program sa fondom od 70 časova realizovaće se u onim sredinama u kojima polaznici crnogorski jezik ne znaju ili ga nedovoljno znaju. Desetočasovni programi biće u upotrebi u onim sredinama u kojima polaznici vladaju jezikom.

 
 

Nastavni predmeti obrađeni u našim udžbenicima svojim kvalitetom i obimom odgovaraju programima koji ih prate, što je vrlo bitno za buduće izvođe nastave.

 

Udžbenici koje smo pripremili su namijenjeni Ljetnjoj školi jezika i kulture Crne Gore koju Centar za iseljenike tradicionalno organizuje već pet godina za redom i kroz koju je do sada prošlo oko 250 polaznika.

 
 

Medjutim, udžbenici imaju i širi značaj. Oni mogu poslužiti nastavnicima i učenicima dopunskih škola za djecu crnogorskih iseljenike i državljana Crne Gore, koji žive van njenih granica privremeno ili stalno, a žele putem dopunskog obrazovanja steći osnovne informacije o kulturnoj i društvenoj istoriji svoje domovine, odnosno zemlji svoga porijekla. Udžbenici takodje mogu poslužiti i svima drugima koji su zainteresovani za izučavanje Crne Gore, njene kulture, istorije, baštine i jezika.

 
 

Svi klubovi imaju pravo da se pismenim zahtjevom obrate Centru za besplatne primjerke udzbenika i programa ukoliko imaju namjeru da organizuju dopunsku nastavu u svojim prostorijama.

Više o udžbenicima