Odštampajte ovu stranicu
petak, 30. oktobar 2015. 13:27

Završena deseta śednica Anketnog odbora u vezi sa Duvanskim kombinatom Podgorica AD u stečaju

Eventualne sugestije do 2. novembra, pa utvrđivanje Predloga izvještaja

Na danas održanoj śednici dogovoreno je da članovi Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, imajući u vidu rok utvrđen članom 6 Odluke o otvaranju parlamentarne istrage, kao i obavezu podnošenja Izvještaja Odbora Skupštini Crne Gore, u skladu sa članom 9 Zakona o parlamentarnoj istrazi, do ponedeljka, 2. novembra 2015. godine dostave eventualne sugestije nakon čega bi se utvrdio Predlog izvještaja.

Galerija slika