Odštampajte ovu stranicu
srijeda, 20. jul 2016. 15:52

Završena dvanaesta śednica Anketnog odbora - DKP

Anketni odbor podnio Skupštini Izvještaj sa predlogom mjera

Na danas održanoj śednici članovi Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju su se u okviru tačke dnevnog reda Utvrđivanje Predloga izvještaja Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju izjasnili o dva predloga izvještaja i to:  

-  Predlogu izvještaja o radu Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata AD u stečaju, koji su 16. februara 2016. godine podnijeli poslanici: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Milorad Vuletić i Almer Kalač i

-  Nacrtu predloga izvještaja Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata AD u stečaju, koji je 16. decembra 2015. godine podnio predśednik Odbora, Aleksandar Damjanović.

Odbor je nakon izjašnjavanja, jednoglasno, sa sedam glasova ,,za“ odlučio da podnese Skupštini Izvještaj sa predlogom mjera, koji je predložio predśednik Odbora, Aleksandar Damjanović.

 

Galerija slika