Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici: 

Suljo Mustafić

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

dr Halil Duković – Demokratska partija socijalista

Šefkija Murić – Demokratska partija socijalista

Milorad Vuletić – Demokratska partija socijalista

Damir Šehović - Socijaldemokratska partija

Rešad Sijarić - Bošnjačka stranka

Veljko Vasiljević – Demokratski front

Janko Vučinić – Demokratski front

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

mr Dritan Abazović - Klub samostalnih poslanika

Genci Nimanbegu - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG