Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

images-stories-poslanici-04Miodrag-Vukovic-Web2-250x358Poslaničke funkcije

  • Predśednik - Odbor za međunarodne odnose i iseljenike 
  • Član - Demokratska partija socijalista
  • Član - Ustavni odbor 
  • Član - Zakonodavni odbor 

Lični podaci

Datum rođenja: 14.01.1955.
Mjesto rođenja: Kotor

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 242 161
Fax: 020 247 572
E-mail: miodrag.vukovic@skupstina.me

 

 

Prof. dr Miodrag Miško Vuković, rođen je 14. januara 1955. godine u Kotoru.

Osnovnu i srednju školu završio je u Kolašinu. Pravni fakultetu je završio u Titogradu 1977. godine. Prosječna ocjena 9,50. Biran za asistenta pripravnika na predmetu Upravno pravo. Tokom studija dobio više nagrada. Četiri godišnje nagrade kao najbolji student generacije na Parvnom fakultetu. Nagradu „19. decembar“ SO Titograd 1974. godine kao najbolji student te godine na Fakultetu. 1976. godine proglašen za najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore. Bio je i student prorektor Univerziteta „Veljko Vlahović“ od 1975. do 1976. godine.

Aktivno se bavi politikom. U nekoliko saziva bio poslanik u Skupštini Republike Crne Gore i Skupštini SRJ. Potpredsjednik Vlade Republike Crne Gore od 1996. od 1998. godine. Savjetnik predsjednika Crne Gore za ustavni sistem od 1998. do 2002. Sada je poslanik u Skupštini Crne Gore, predsjednik je Odbora za međunarodne odnose i iseljenike. U ranijim sazivima crnogorskog parlamenta bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Kao poslanik bio je predsjednik odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i član odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo u više saziva crnogorskog i parlamenta SRJ. Predsjednik je delegacije Skupštine Crne Gore u parlamentarnoj dimenziji CEI i zamjenik predsjedavajućeg u opštem odboru za politička i unutrašnja pitanja CEI-PD. Bio je član parlamentarne delegacije Crne Gore u parlamentarnoj Skupštini NATO-a. Član je Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Bio je predsjedavajući Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative i „COSAP“ konferencije u vrijeme predsjedavanja Crne Gore ovim inicijativama.

Magistrirao na Pravnom fakultetu u Podgorici, na temu „Pravo na političko udruživanje u postkomunističkoj Crnoj Gori”.  Odbranio je doktorsku tezu na temu „Pravna priroda Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora i pravni karakter državne zajednice Srbija i Crna Gora”. Učestvovao na velikom broju naučnih, stručnih i političkih skupova u zemlji i inostranstvu.

Objavljivao u časopisima u Crnoj Gori, SFRJ, SRJ kao i u časopisima stranih država.
Objavio je zbirku stručno političkih eseja „Zajednička država – udes ili šansa” prva knjiga i „Zajednička država – udes ili šansa” druga knjiga, Podgorica 2000.;
Zbirku stručno-političkih eseja „Crna Gora bez alternative” KPZ Podgorica 1999.; 
Zbirku stručno-političkih eseja „Pod reflektorom” IC Cetinje 2001.;
Objavio je trinaest knjiga, zbirki stručno-političkih eseja pod zajedničkim naslovom „Svedok kao svjedok”, Melon DOO Beograd 2002. prve četiri knjige, a od 2009. do 2016. godine još sedam knjiga sličnog sadržaja.

Koautor je „Komentara Ustava Crne Gore 1992., ” SL.list Crne Gore, Podgorica 2002. i „Opšteg komentara Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora” SL.list Crne Gore, Podgorica 2003.  Koautor je udžbenika „Ustavno pravo“, Pobjeda, Podgorica 2008. godine. Autor je udžbenika „Uvod u pravo“ za student prve godine Fakulteta za poslovni menadžment u Baru.

Učesnik je više stručnih rasprava u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. 
Intenzivno se bavi ustavnim pravom i teorijom države i prava.

Bio je član crnogorskog tima koji je zajedno sa kolegama iz Srbije radio na Ustavu SRJ 1992.godine;član radnih grupa Skupštine Crne Gore koje su radile na nekoliko verzija platformi za redefinisanje odnosa sa Srbijom 1999. Godine; 
član delegacije crnogorskog Parlamenta u Komisiji za izradu Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora 2002 – 2003. Godina; član Ustavnog odbora za pisanje Novog Ustava Crne Gore 2006 – 2007. godine, (Ustava nezavisne i međunarodno priznate Države).

Objavljivao je u časopisu udruženja za ustavno pravo SRJ, u „Pravnom zborniku“, u časopisu „Hrvatska javna uprava“, Zagreb, u časopisu „Medijski dijalozi“, Podgorica. Stalni je saradnik više dnevnih i neđeljnih štampanih medija.

Dekan je Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran od oktobra 2014. godine.

Biran je za vanrednog profesora na Univerzitetu Mediteran u Podgorici i na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu.

Profesor je i predavač na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, na predmetu “Osnove učenja o pravu” i na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, na predmetu “Ustavno pravo i parlamentarizam”.

Predavač je i na Diplomatskoj Akademiji „Gavro Vuković“, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. 

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera