Odštampajte ovu stranicu
ponedjeljak, 08. decembar 2014. 14:33

Održana 73. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrena 53 amandmana na Predlog zakona o sprječavanju korupcije

Na danas održanoj 73. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je amandmane (53) na Predlog zakona o sprječavanju korupcije.  

Odbor je jednoglasno podržao amandman 2 poslanika Slavena Radunovića i Emila Labudovića, amandmane 11 i 16 poslanika Azre Jasavić i Srđana Perića, kao i amandmane 3, 4, 8 i 10 poslanika doc. dr Branke Bošnjak i Veljka Vasiljevića.

Takođe, Odbor je većinom glasova podržao amandmane 2 i 4 poslanika Azre Jasavić i Srđana Perića, dok se sa istima nije saglasio predstavnik predlagača.

Amandmani (7) poslanika: Darka Pajovića, Azre Jasavić, Gorana Tuponje, Srđana Perića; amandman 1 poslanika Slavena Radunovića i Emila Labudovića; amandman (1) poslanika Azre Jasavić, Darka Pajovića i Srđana Perića; amandmani 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 poslanika Azre Jasavić i Srđana Perića; amandmani  (6) poslanice Snežane Jonice kao i amandmani 1, 2, 6, 9, 11, 12, 13 i 14 poslanika doc. dr Branke Bošnjak i Veljko Vasiljević nijesu dobili potrebnu većinu.

Na ovaj Predlog zakona Odbor je jednoglasno odlučio da podnese amandmane (2) sa kojima se saglasio predstavnik predlagača, pa isti postaju sastavni dio teksta Predloga zakona.

Galerija slika