Odštampajte ovu stranicu
petak, 08. jul 2016. 14:04

Održana 127. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio nekoliko tačaka dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Odbor je razmotrio sljedeće amandmane:
- amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o radu, koji su podnijeli poslanici Velizar Kaluđerović, Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović;
- amandmane (4) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (1 amandman koji je podnio poslanik Srđan Milić i 3 amandmana koje su podnijeli poslanici Neven Gošović i Dritan Abazović).
U okviru treće tačke dnevnog reda Odbor se upoznao sa dopisom Savjeta za građansku kontrolu rada policije i odlučio da će, u slučaju pripadnika romske nacionalnosti koji će pokušati da se upiše na Policijsku akademiju u Danilovgradu, dati preporuku i, na taj način, doprinijeti mjeri afirmativne akcije i aktiviranju ustavnih i međunarodnih standarda.

 

Galerija slika