Odštampajte ovu stranicu
petak, 07. novembar 2014. 13:56

Održan šesti sastanak Radne grupe zadužene za rješavanje statusa nedjeljnika na albanskom jeziku

Na danas održanom šestom sastanku Radne grupe zadužene za rješavanje statusa nedeljnika na albanskom jeziku, članovi Radne grupe, zajedno sa predstavnicima Skupštine Crne Gore, Ministarstva finansija, Ministarstva kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i uredništva nedjeljnika „Koha Javore“ razmatrali su pitanje predlaganja održivog modela funkcionisanja nedjeljnika „Koha Javore“.

Ispred Skupštine Crne Gore učešće je uzeo mr Damir Davidović, generalni sekretar Skupštine. Ispred ministarstava prisustvovali su: Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, Mersudin Gredić, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Leon Gjokaj, v.d. direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda i Miloš Lalević, samostalni savjetnik u Direktoratu za medije. Sastanku je ispred Nedjeljnika „Koha Javore“ prisustvovao Ali Salaj, odgovorni urednik.

Galerija slika