Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

EPA: 102 XXVI
Broj akta: 23-3/17-2
Datum: 22.03.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Datum: 22.03.2017.
Broj akta: 23-3/17-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Pregled odredbi zakona o slobodnom pristupu informacijama koje se mijenjaju

Datum: 28.03.2017.
Broj akta: 23-3/17-2/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 23.03.2017.
Broj akta: 23-3/17-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 10.04.2017.
Broj akta: 23-3/17-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Izvještaj

Datum: 24.04.2017.
Broj akta: 23-3/17-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem,pravosuđe i upravu

Izvještaj

Datum: 27.04.2017.
Broj akta: 23-3/17-2/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.04.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 08.05.2017.
Broj akta: 01-457/2
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada