Nazad

Izvještaj o realizaciji akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine u 2016. godini

EPA: 219 XXVI
Broj akta: 00-72/17-36
Datum: 12.07.2017
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o realizaciji akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine u 2016. godini

Datum: 12.07.2017.
Broj akta: 00-72/17-36
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 17.07.2017.
Broj akta: 00-72/17-36/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 16.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-36/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.10.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 24.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-36/3
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali