Nazad

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2016. godini

EPA: 242 XXVI
Broj akta: 00-72/17-37
Datum: 28.07.2017
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2016. godini

Datum: 28.07.2017.
Broj akta: 00-72/17-37
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 08.08.2017.
Broj akta: 00-72/17-37/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 09.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-37/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.10.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 24.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-37/3
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali