Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi

EPA: 318 XXVI
Broj akta: 00-31/17-1
Datum: 12.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi

Datum: 12.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Željko Aprcović

Usmjerenje

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 00-31/17-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 15.01.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 00-31/17-1/8
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali