Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima

EPA: 319 XXVI
Broj akta: 14-1/17-2
Datum: 13.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima

Datum: 13.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj Odbora

Datum: 22.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Amandman

Datum: 27.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Miloš Nikolić, Ana Nikolić, Daliborka Pejović

Usmjerenje

Datum: 27.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miodrag Radunović, Mićo Orlandić

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 14-117-2/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 14-1/17-2/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 03.01.2018.
Broj akta: 14-1/17-2/10
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali