Nazad

Predlog Odluke o prihvatanju Anex II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i konzorcijuma koji čine "Northstar"D.O.O Podgorica i "Equest Capital Limited" , Jersey, UK broj: 01-8193/1, od 14.9.2009. godine

EPA: 323 XXVI
Broj akta: 00-72/17-52
Datum: 18.12.2017
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Dopuna materijala

Datum: 19.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-52/1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 19.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-52
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj Odbora

Datum: 22.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-52/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Izvještaj

Datum: 26.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-52/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-52/5
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali