Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika

EPA: 330 XXVI
Broj akta: 23-3/17-5
Datum: 22.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika

Datum: 22.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Genci Nimanbegu, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić, Danijel Živković, Miodrag Vuković, Mićo Orlandić

Usmjerenje

Datum: 25.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Vlada

Dopuna zakona

Datum: 27.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marta Šćepanović

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Genci Nimanbegu

Usmjerenje

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-5/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali