Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o elektronskim medijima

EPA: 331 XXVI
Broj akta: 10-3/17-1
Datum: 22.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o elektronskim medijima

Datum: 22.12.2017.
Broj akta: 10-3/17-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Genci Nimanbegu, Jovanka Laličić, Danijel Živković, Miodrag Vuković, Mićo Orlandić

Usmjerenje

Datum: 25.12.2017.
Broj akta: 10-3/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 10-3/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 10-3/17-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 03.01.2018.
Broj akta: 10-23/17-1/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali