Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biračkom spisku

EPA: 332 XXVI
Broj akta: 23-3/17-6
Datum: 22.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biračkom spisku

Datum: 22.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Genci Nimanbegu, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić, Danijel Živković, Miodrag Vuković, Mićo Orlandić

Usmjerenje

Datum: 25.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Vlada

Dopuna zakona

Datum: 27.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-6/2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marta Šćepanović

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-3/17-6/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 03.01.2018.
Broj akta: 23-3/17-6/5
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali