Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

EPA: 340 XXVI
Broj akta: 28-2/17-4
Datum: 29.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 28-2/17-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 28-2/17-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.01.2018.
Broj akta: 28-2/17-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.01.2018.
Broj akta: 28-2/17-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 08.02.2018.
Broj akta: 28-2/17-4/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Mićo Orlandić

Usmjerenje

Datum: 08.02.2018.
Broj akta: 28-2/17-4/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.02.2018.
Broj akta: 28-2/17-4/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.02.2018.
Broj akta: 28-2/17-4/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 15.02.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 28-2/17-4/8
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali