Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

EPA: 343 XXVI
Broj akta: 26-2/17-2
Datum: 29.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 26-2/17-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 26-2/17-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.01.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 18.01.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marija Maja Ćatović

Usmjerenje

Datum: 19.01.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.01.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.01.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 09.02.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Ispravka Izvještaja

Datum: 14.02.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.02.2018.
Broj akta: 26-2/17-2/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 15.02.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 26-7/17-2/10
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali