Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredaba člana 1 stav 2 i člana 18 zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 30/17)

EPA: 380 XXVI
Broj akta: 00-14/17-37/2
Datum: 05.03.2018
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 20.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje sa odgovorom

Datum: 20.03.2018.
Broj akta: 00-14/17-37/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali