Nazad

Predlog Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu

EPA: 392 XXVI
Broj akta: 00-72/18-8
Datum: 07.03.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 07.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-8
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-8/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 21.03.2018.
Broj akta: 00-72/8-8/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 21.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-8
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 23.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali