Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

EPA: 625 XXVI
Broj akta: 03-2/18-1
Datum: 28.12.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

Datum: 28.12.2018.
Broj akta: 03-2/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.01.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.02.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Genci Nimanbegu

Izvještaj

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 0-2/18-1/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 05.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 23.04.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/10
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali