Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

EPA: 634 XXVI
Broj akta: 23-1/19-1
Datum: 22.01.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Datum: 22.01.2019.
Broj akta: 23-1/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 23.01.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.03.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.04.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 18.06.2019.
Broj akta: 23-1/19-1/11
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali