Nazad

Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

EPA: 641 XXVI
Broj akta: 00-35/19-1
Datum: 25.01.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

Datum: 25.01.2019.
Broj akta: 00-35/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 21.02.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-35/10-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Andrija Popović

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 05.04.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Draginja Vuksanović

Usmjerenje

Datum: 05.04.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.04.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis Vlade

Datum: 18.04.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/10
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 18.06.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/11
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali