Nazad

Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu

EPA: 675 XXVI
Broj akta: 00-72/19-13
Datum: 29.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-13
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-13/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Odbora za rodnu ravnopravnost

Datum: 22.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-13/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-13/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali