Nazad

Predlog zakona izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

EPA: 693 XXVI
Broj akta: 23-2/19-1
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 23-2/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 06.05.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/7
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali