Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima

EPA: 696 XXVI
Broj akta: 16-1/19-1
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 16-1/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 09.06.2019.
Broj akta: 16-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.07.2019.
Broj akta: 16-1/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 16-1/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 16-1/19-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali