Nazad

Predlog zakona o izmjenama zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

EPA: 720 XXVI
Broj akta: 18/19-1
Datum: 13.06.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

Datum: 13.06.2019.
Broj akta: 18/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 02.07.2019.
Broj akta: 18/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 13.06.2019.
Broj akta: 18/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 18/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 18.07.2019.
Broj akta: 18/19-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Filip Vuković, Marta Šćepanović

Usmjerenje

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 18/9-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.07.2019.
Broj akta: 18/19-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 18/19-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 18/19-1/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali