Nazad

Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu

EPA: 730 XXVI
Broj akta: 00-72/19-33
Datum: 28.06.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu

Datum: 28.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-33
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 28.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-33/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-33/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali