Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani

EPA: 738 XXVI
Broj akta: 31-6/19-2
Datum: 03.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani

Datum: 03.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 29.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/11
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 31-6/19-2/9
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali