Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

EPA: 821 XXVI
Broj akta: 14-5/19-1
Datum: 21.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 14-5/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 14-5/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 20.11.2019.
Broj akta: 14-5/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2020.
Broj akta: 14-5/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 14-5/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 14-5/19-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Jovanka Laličić

Izvještaj

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 14-5/19-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 14-5/19-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 14-5/19-1/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 30.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali