Nazad

Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola

EPA: 866 XXVI
Broj akta: 00-35/19-3
Datum: 22.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-35/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.11.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Amandman

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Andrija Popović

Usmjerenje

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-35/19-3/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo