Nazad

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu

EPA: 882 XXVI
Broj akta: 00-72/19-59
Datum: 03.12.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu

Datum: 03.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-59
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 03.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-59/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-59/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-59/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-59/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 00-72/19-59/5
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali