Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru

EPA: 886 XXVI
Broj akta: 23-1/19-9
Datum: 09.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru

Datum: 09.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-9
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 09.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-9/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-9/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-9/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-9/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-9/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali