Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori

EPA: 887 XXVI
Broj akta: 24-2/19-2
Datum: 09.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 09.12.2019.
Broj akta: 24-2/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.12.2019.
Broj akta: 24-2/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2020.
Broj akta: 24-2/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 04.03.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 04.03.2020.
Broj akta: 24-2/19-2/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali