Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

EPA: 899 XXVI
Broj akta: 23-2/19-4
Datum: 18.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Andrija Popović, Mihailo Anđušić, Adrijan Vuksanović, Ervin Ibrahimović

Usmjerenje

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Mišljenje Odbora

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Izvještaj

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 25.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nada Drobnjak

Usmjerenje

Datum: 26.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-2/19-4/11
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali