Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika

EPA: 897 XXVI
Broj akta: 23-3/19-9
Datum: 18.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Miloš Nikolić, Danijel Živković, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Odbora

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Genci Nimanbegu

Usmjerenje

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-3/19-9/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo