Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

EPA: 953 XXVI
Broj akta: 16-2/20-1
Datum: 13.04.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Nije usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 13.04.2020.
Broj akta: 16-2/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 14.04.2020.
Broj akta: 16-2/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 16-2/20-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.04.2020.
Broj akta: 16-2/20-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 30.04.2020.
Broj akta: 16-2/20-1/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 06.05.2020.
Broj akta: 16-2/20-1/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Usmjerenje

Datum: 06.05.2020.
Broj akta: 16-2/20-1/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 01.06.2020.
Broj akta: 16-2/20-1/7
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Listing glasanja

Datum: 25.06.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali